Finance

Věčné FIFO

Perpetual FIFO je systém sledování toku nákladů, v jehož rámci se předpokládá, že první jednotka získaného inventáře bude první spotřebovanou nebo prodanou jednotkou. Kromě toho k tomuto toku nákladů dochází v rámci soustavy neustálých zásob, kde se příliv a odtok zásob zaznamenává do záznamů o zásobách, jakmile dojde k transakcím. Není-li použit systém stálého inventáře nebo systém pravidelných inventarizací, není rozdíl mezi výsledným poplatkem a cenou prodaného zboží.

Perpetual FIFO je jedním z nejběžnějších systémů sledování toku nákladů, které se dnes používají.