Finance

Přidělení první fáze

Alokace v první fázi je proces používaný k přiřazení režijních nákladů k činnostem. Tato alokace se používá v kalkulačním systému založeném na činnostech a je prvním krokem v případném přidělení režijních nákladů nákladovým objektům. Například náklady na nastavení určitého stroje ve výrobní oblasti jsou 50 000 $ ročně. Vzhledem k tomu, že tento stroj je nastaven 100krát ročně, je v první fázi alokace spočítat, že každému nastavení stroje (aktivitě) je přiřazen poplatek 500 $ (počítáno jako náklady na nastavení 50 000 $ děleno 100 nastaveními).