Finance

Časová odchylka

Časová odchylka je rozdíl mezi běžnými hodinami a skutečnými hodinami přiřazenými k úloze. Koncept se používá ve standardních nákladech k identifikaci neefektivnosti výrobního procesu. Rozptyl se potom vynásobí standardní cenou za hodinu, aby se kvantifikovala peněžní hodnota rozptylu.

Hlavním problémem konceptu časové odchylky je to, že se počítá ze základní linie, která mohla být špatně odvozena. Pokud byl tedy základní časový cíl příliš optimistický, vždy bude existovat nepříznivý časový rozptyl, bez ohledu na to, jak efektivně může být práce provedena.