Finance

Definice nedoplatků

Obecně termín nedoplatky znamená, že je něco se zaplacením pozdě. Například splátka dluhu může být v prodlení, stejně jako účet splatný dodavateli, nebo splátka obligace nebo úroků investorům. Ve všech těchto případech může společnost zahájit jednání o revizi podkladové smlouvy o dluhu, a to buď ke snížení částky, nebo prodloužení doby splatnosti.

Nejčastěji se nedoplatky vztahují na situaci, kdy společnost upřednostňuje stav akcií, akcie mají funkci kumulativní dividendy a společnost není schopna dividendy vyplatit. Kumulativní dividenda je dividenda, která zůstává závazkem společnosti do doby, než ji vyplatí. Během období, kdy společnost odpovídá za dividendu, ale dosud ji nevyplatila, se o dividendě říká, že je v prodlení.

Zatímco je dividenda v prodlení, právní dohoda spojená s upřednostňovanou akcií obvykle brání společnosti v vydávání dividend běžným akcionářům a může případně obsahovat další omezení týkající se jejího použití hotovosti. Společnost dále musí ve své účetní závěrce zveřejnit částku dividendy pozadu.

Jakýkoli druh platby, který je v prodlení, je jistě známkou finančních potíží, na které by se měl věřitel nebo investor obávat, ale pokračující model plateb v prodlení pravděpodobně spustí nějakou omezující akci, jako je předčasné volání půjčky, zvýšení účtované úrokové sazby nebo snížení kreditu.