Finance

Úroky z poplatků

Úrok z poplatku je legální vlastnictví povrchových i minerálních práv k nemovitosti. Vlastník poplatkového úroku se může rozhodnout prodat povrchová práva, ale ponechá si nerostná práva - nebo naopak. Ropná a plynárenská firma obvykle nezíská úroky z poplatků. Místo toho hledá leasingové smlouvy s vlastníkem práv na nerostné suroviny spojené s nemovitostí, které mu umožňují vrtat studny a těžit ropu a plyn. Tato ujednání obvykle vyžadují, aby společnost nesla náklady na vrtání a výrobu, zatímco vlastník úroku z poplatku obdrží buď pevnou platbu, nebo podíl na výsledné produkci.