Finance

Zlomit čas

Doba rovnováhy je doba potřebná k tomu, aby se diskontované peněžní toky generované projektem rovnaly jeho počáteční ceně. Například pokud projektu trvá dva roky, než vygeneruje 1 000 $ na diskontovaném základě, aby vyrovnal své počáteční náklady 1 000 $, doba rentability projektu je dva roky. Kratší časové období naznačuje, že projekt má menší riziko neúspěchu, a proto by byla lepší investicí. Možným rizikem při spoléhání se na tuto metodu je přílišný optimismus při vytváření agresivních předpovědí peněžních toků.