Finance

Optimální cena

Optimální cena je ten cenový bod, ve kterém je maximalizován celkový zisk prodejce. Když je cena příliš nízká, prodává prodejce velké množství jednotek, ale nevydělává nejvyšší možný souhrnný zisk. Když je cena příliš vysoká, prodává prodejce příliš málo jednotek při vysoké marži na jednotku, a tak dosahuje nižší celkové hodnoty zisku. Optimální cena se obvykle zjistí metodou pokusu a omylu, abyste zjistili, který cenový bod bude mít za následek prodej ideálního jednotkového množství.