Finance

Tržní ceny

Tržní ceny jsou čin stanovování cen, které jsou úzce sladěny se současnými tržními cenami podobných produktů. Pokud podnik vytváří produkty, které se liší od produktů konkurence, pak může existovat prostor pro stanovení cen poněkud vyšších než tržní sazby, v závislosti na tom, jak zákazníci vnímají hodnotu přírůstkových rozdílů nabízených společností. Naopak, pokud mají produkty společnosti pověst nízké kvality nebo komodity u zákazníků, může být nutné stanovit cenové body poněkud nižší než tržní sazba, aby bylo možné prodat přiměřené množství zboží. Chytrý design produktu bude konkrétně obsahovat vysoce hodnotné funkce, aby se maximalizovala cena, kterou lze účtovat.

Trh může být ochoten zaplatit vyšší cenu, když je zboží poprvé uvedeno na trh, a nižší cenu později, když se konkurenční zboží dostane na trh nebo je produkt považován za pozdě v životním cyklu. V takovém případě by mohl podnik při uvedení produktu na trh nastavit vyšší ceny a případně snížit své cenové body nebo nabídnout slevy později, jak poklesne tržní zájem.