Finance

Konstruktivní dividenda

Konstruktivní dividenda je platba provedená společností akcionáři, která není společností klasifikována jako dividenda. Pro daňové účely jsou tyto platby považovány za dividendy a jsou jako takové zdaňovány. Tato situace nejčastěji nastává v menších organizacích s malým počtem akcionářů, kde probíhají interakce mezi účetní jednotkou a akcionáři. Například:

  • Akcionář vlastní budovu, ve které se společnost nachází, a účtuje společnosti nájemné za tržní sazbu. Část těchto plateb nájemného, ​​která převyšuje tržní cenu, lze považovat za konstruktivní dividendu.
  • Společnost vyplácí zaměstnanci / akcionáři vyšší tržní plat. Přebytečnou část lze klasifikovat jako konstruktivní dividendu.

Společnost nemůže požadovat odpočet obchodních nákladů na částku těchto konstruktivních dividend. To znamená, že se zvyšuje zdanitelný příjem společnosti. Zvýšení zdanitelného příjmu pro akcionáře znamená, že akcionář bude mít nyní větší daňovou povinnost, než tomu bylo dříve.