Finance

Příspěvek

Anpříspěvekje rezerva, která je vyčleněna v očekávání výdajů, které vzniknou k budoucímu datu. Tvorba rezervy v zásadě urychluje uznání výdajů do běžného období od pozdějšího období, ve kterém by byl jinak uznán. Záměrem rezervy je spojit výdaje s prodejními transakcemi, s nimiž jsou spojeny. Například:

  • Je vytvořena opravná položka k nedobytným pohledávkám, u nichž se očekává, že vzniknou z faktur zasílaných zákazníkům.

  • Je vytvořena rezerva pro výnosy z prodeje, které se očekávají od aktuálních zásilek zákazníkům.

  • Je vytvořena rezerva na nároky ze záruky očekávané od aktuálních zásilek zákazníkům.

Termín „příspěvek“ lze také použít z pohledu objednávky zákazníka, kde prodejní personál dává příspěvek, který je v zásadě snížením ceny, pravděpodobně na základě objemu objednávky mezi rokem nebo proto, že je objednávka zadávána do časové období označené jako podléhající slevě.

Koncept příspěvku se může vztahovat také na cestovní a zábavní diety, kde jsou zaměstnancům vypláceny určité částky za jejich cestovní výdaje denně, bez ohledu na skutečnou vzniklou částku. Tato praxe může vést k extrémní šetrnosti zaměstnanců, aby získali zisk z částek, které jim byly vypláceny.