Finance

Strategie auditu

Strategie auditu stanoví směr, načasování a rozsah auditu. Tato strategie se poté použije jako vodítko při vytváření plánu auditu. Strategický dokument obvykle obsahuje prohlášení o klíčových rozhodnutích potřebných pro správné naplánování auditu. Strategie auditu je založena na následujících úvahách:

  • Vlastnosti zakázky

  • Cíle podávání zpráv

  • Načasování auditu

  • Povaha komunikace

  • Významné faktory při řízení úsilí týmu provádějícího zakázku

  • Výsledky předběžných zakázek

  • Znalosti získané při jiných zakázkách

  • Povaha, načasování a rozsah zdrojů dostupných pro zakázku

Strategie auditu může být pro audit menšího subjektu relativně krátká, možná ve formě krátkého sdělení. Pokud dojde k neočekávaným změnám podmínek nebo výsledku auditorských postupů, může být nutné změnit strategii auditu. Pokud dojde ke změně, měly by být důvody pro změnu uvedeny v průvodní dokumentaci.

Plán auditu je mnohem podrobnější než strategický dokument, protože tento plán stanoví povahu, načasování a rozsah konkrétních auditorských postupů, které má auditorský tým provádět.