Finance

Nepozorovatelné vstupy

Nezjistitelné vstupy jsou vstupy používané v účetnictví reálné hodnoty, pro které nejsou k dispozici žádné informace o trhu, které místo toho používají nejlepší dostupné informace pro oceňování aktiv nebo závazků. Nepostřehnutelný vstup může zahrnovat vlastní data vykazující společnosti upravená o další přiměřeně dostupné informace. Příkladem je interně generovaná finanční prognóza a ceny obsažené v nabídkové nabídce od distributora. Nepozorovatelné vstupy mohou být docela subjektivní.

Nejvýhodnějším přístupem k odvození reálných hodnot aktiv a pasiv je přístup, který maximalizuje využití příslušných pozorovatelných vstupů a minimalizuje použití nepozorovatelných vstupů. Pozorovatelné vstupy jsou odvozeny z údajů o trhu, které správně odrážejí předpoklady, které by třetí strany používaly při stanovení cen aktiv a pasiv. Příkladem trhů, o nichž se předpokládá, že poskytují pozorovatelné vstupy, jsou burzy cenných papírů, trhy dealerů a zprostředkované trhy.