Finance

Půdorys

Podlahové plánování je metoda financování nákupů zásob, kdy věřitel platí za aktiva, která si objednal distributor nebo maloobchodník, a je splácen z výnosů z prodeje těchto položek. Uspořádání se nejčastěji používá, když se jedná o velká aktiva, jako jsou automobily nebo domácí spotřebiče. Subjektem ohroženým v této dohodě je věřitel, který se spoléhá na prodej podkladových aktiv, aby mohl být splacen. V souladu s tím může věřitel požadovat následující:

  • Aby byl veškerý majetek získaný v rámci uspořádání podlahového prodeje prodán za cenu, která není nižší než původní kupní cena.

  • Že inventura aktiv na skladě se pravidelně počítá a porovnává se záznamy věřitele.

  • To, že věřitel bude splacen najednou, pokud dojde k jakémukoli nedostatku v počtu zásob.

  • Aby byla půjčka splacena nejpozději do určitého data, čímž se zamezí riziku zastarání produktu.

Plánování podlaží může být platnou možností, pokud prodejce zboží nemůže jinak získat odpovídající financování.