Finance

Pohotovostní rezerva

Rezervou pro nepředvídané události je ponechaný zisk, který byl vyčleněn na ochranu před možnými budoucími ztrátami. Rezerva na mimořádné události je nutná v situacích, kdy podnik příležitostně utrpí značné ztráty a potřebuje rezervy k vyrovnání těchto ztrát. Pohotovostní rezervy pojišťovny běžně používají. Vytvořením rezervy pro nepředvídané události vysílá správní rada akcionářům signál, že rezervované prostředky nejsou k dispozici k rozdělení jako dividendy.