Finance

Speciální fond příjmů

Speciální fond příjmů je fond používaný v rámci vládního subjektu k zaznamenávání výnosů z určitých zdrojů příjmů, u nichž je použití fondu omezeno. Příklady zvláštních příjmových fondů jsou ty, které se používají k financování parků, knihoven, škol a nakládání s odpadními vodami. Použití zvláštního příjmového fondu usnadňuje sledování přílivu a odlivu hotovosti souvisejících se zvláštními činnostmi.