Finance

Preventivní definice práv

Preventivní právo je právo stávajících akcionářů udržovat svůj podíl na vlastnictví společnosti. Činí tak získáním jejich poměrného podílu na veškerých dalších emisích akcií firmou. Toto právo zajišťuje, že se majetkový podíl akcionáře nezředí vydáním dalších akcií. Preventivní práva nemusí být nutně přiznána všem akcionářům. Toto právo se obvykle uděluje konkrétním akcionářům, obvykle těm, kteří byli investory v rané fázi nebo zakladateli firmy. Majoritní vlastníci mohou také trvat na tomto právu, aby si mohli udržet kontrolu nad entitou.

Například akcionář má 1 000 akcií ve společnosti, která má v současné době 5 000 akcií v oběhu. V tomto okamžiku akcionář vlastní 20% podniku. Společnost chce prodat dalších 5 000 akcií za účelem získání finančních prostředků. Pokud si akcionář chce zachovat stejné proporcionální vlastnictví podniku, musí koupit 1 000 těchto dalších akcií.

Existence preventivního práva nevyžaduje, aby stávající akcionář koupil další akcie. Akcionář se může rozhodnout toto právo nevyužít. V takovém případě se akcie prodají jiným stranám a podíl stávajícího akcionáře v podnikání klesá.