Finance

Smluvní úroková sazba

Smluvní úroková sazba je konkrétní sazba zahrnutá do podmínek splatného bankovky nebo dluhopisu. Tato sazba se vynásobí nominální částkou dluhopisu nebo dluhopisu, aby se odvodila částka úroku, která má být zaplacena držiteli dluhopisu nebo dluhopisu. Smluvní úroková sazba se může podstatně lišit od tržní úrokové sazby.