Finance

Změna ve vykazující jednotce

Ke změně vykazující účetní jednotky dojde, když jsou pro účely vykazování sloučeny dvě nebo více dříve samostatných účetních jednotek do jedné účetní jednotky, nebo když dojde ke změně ve směsi vykazovaných účetních jednotek. Dojde-li k této kombinaci, musí výsledná účetní jednotka přepracovat veškeré předchozí účetní závěrky, které pro účely srovnání zahrnuje do svého souboru zpráv. Díky tomu mohou uživatelé účetní závěrky přesněji posoudit současnou výkonnost oproti historickým výsledkům. Důvod změny vykazující účetní jednotky musí být uveden v informacích, které jsou připojeny k účetní závěrce.