Finance

Analýza čisté současné hodnoty

Co je čistá současná hodnota?

Čistá současná hodnota je rozdíl mezi současnými hodnotami přílivu a odlivu hotovosti, které podnik za určité časové období zaznamenal. Jakákoli kapitálová investice zahrnuje počáteční odliv peněz, který je třeba zaplatit, následovaný přílivem hotovosti ve formě výnosů nebo poklesem stávajících peněžních toků, které jsou způsobeny snížením výdajů. Tyto informace můžeme rozložit do tabulky, aby se zobrazily všechny očekávané peněžní toky po dobu životnosti investice, a poté použít diskontní sazbu, která sníží peněžní toky na hodnotu, kterou by v současné době měly. Tento výpočet je znám jako analýza čisté současné hodnoty. Čistá současná hodnota je tradiční přístup k hodnocení kapitálových návrhů, protože je založen na jediném faktoru - peněžních tocích -, který lze použít k posouzení jakéhokoli návrhu přicházejícího odkudkoli ve společnosti.

Příklad čisté současné hodnoty

ABC International plánuje získat aktivum, které podle očekávání přinese pozitivní peněžní toky v příštích pěti letech. Jeho cena kapitálu je 10%, kterou používá jako diskontní sazbu pro konstrukci čisté současné hodnoty projektu. Následující tabulka ukazuje výpočet: