Finance

Doba dodacího cyklu

Doba dodacího cyklu je časové rozpětí mezi přijetím objednávky od zákazníka do konečné dodávky produktu zákazníkovi. Jedná se o kritické měření procesu, protože schopnost zpracovat objednávku v minimálním možném čase je tržní dovednost, kterou lze použít k přilákání více zákazníků. Vedení chce tento údaj vidět na úrovni jednotlivé objednávky, aby mohla vyšetřit ty objednávky, jejichž zpracování vyžaduje neobvykle dlouhou dobu.