Finance

Rozbití

Rozbitím se rozumí výše příjmů generovaných z nevyžádaných předplacených služeb nebo nepoužitých dárkových karet. Výšku rozbití je obtížné předem odhadnout, což může komplikovat související účetnictví. Výsledkem rozbití je čistý zisk maloobchodníků, protože neexistují žádné vyrovnávací náklady na prodané zboží. Státní vlády však někdy na základě svých zákonů o zneužívání práv požadují výnosy z rozbití.