Finance

Normální aktivita

Normální aktivita je průměrná úroveň objemu výroby za delší časové období, která zahrnuje krátkodobé výkyvy. Tato úroveň aktivity se používá jako základ pro výpočet standardní režijní sazby továrny, která se poté použije na vyrobené jednotky. Může být obtížné dosáhnout normální úrovně aktivity v situacích, kdy se úroveň poptávky zákazníků mění nepředvídatelným způsobem.