Finance

Knihy původního zápisu

Knihy původního zápisu se vztahují k účetním deníkům, ve kterých jsou původně zaznamenány obchodní transakce. Informace v těchto knihách jsou poté shrnuty a zaúčtovány do hlavní knihy, ze které se sestavují účetní závěrky. Každý účetní deník obsahuje podrobné záznamy o typech účetních transakcí týkajících se konkrétní oblasti. Příklady těchto účetních deníků jsou:

  • Peněžní deník

  • Obecný deník

  • Koupit deník

  • Prodejní deník

Hlavní kniha se nepovažuje za knihu původní položky, pokud obsahuje pouze souhrnné položky zaúčtované do ní z některého ze základních účetních deníků. Pokud jsou však transakce zaznamenány přímo do hlavní knihy, lze ji považovat za jednu z knih původního záznamu.

Knihy původního zápisu jsou mimořádně užitečné pro vyšetřování jednotlivých účetních transakcí a běžně k nim mají přístup auditoři, kteří v rámci svých auditorských postupů ověřují výběr obchodních transakcí, aby se ujistili, že byly správně zaznamenány.

Tento koncept se vztahuje pouze na ruční vedení záznamů. Počítačový účetní systém již neodkazuje na žádný z účetních deníků, místo toho zaznamenává všechny obchodní transakce do centrální databáze.

Podobné podmínky

Deník může být také označován jako denní kniha.