Finance

Odnímatelné účetní rozkazy

Přehled účetnictví odnímatelných warrantů

Pokud jsou vydány oddělitelné zatykače, rozdělte výtěžek z prodeje dluhového nástroje s odpojitelnými zatykači mezi tyto dvě položky na základě jejich volně stojících relativních reálných hodnot k datu vydání. Část prostředků přidělených warrantům přidělte splacenému kapitálu a zbytek dluhovému nástroji.

Příklad účetnictví oddělitelného rozkazu

Společnost Hostetler Corporation vydává konvertibilní dluh ve výši 1 milion USD, který zahrnuje 200 000 odnímatelných zatykačů. Reálná hodnota konvertibilního dluhu bez warrantů je 900 000 $ a reálná hodnota oddělitelných warrantů je 300 000 $ bez dluhu. Na základě jejich relativních reálných hodnot přiděluje Hostetler dluhu 750 000 $ (počítáno jako 900 000 $ (900 000 + 300 000 $)) a 250 000 $ oddělitelným warrantům (počítáno jako 300 000 $ (900 000 $ + 300 000 $)). Výsledná položka deníku je: