Finance

Vydané zásoby

Vydané akcie jsou akcie společnosti, které byly distribuovány investorům. Jedná se o všechny akcie představující celkový vlastnický podíl v podniku. Vydané akcie zahrnují akcie, které byly prodány, poskytnuty zaměstnancům nebo třetím stranám jako kompenzace nebo výplata, darovány nebo vydány k vyrovnání dluhu - zkrátka každý možný podíl, který byl distribuován. To zahrnuje akcie držené jak firemními outsidery, tak insidery. Množství vydaných akcií lze vykázat v účetní závěrce společnosti.

Pokud společnost akcie znovu získá a vyřadí je, tyto akcie se již nepovažují za vydané.

Vydané zásoby se liší od schválených zásob, protože schválené zásoby byly schváleny k vydání pouze představenstvem, zatímco vydané zásoby byly skutečně distribuovány.

Podobné podmínky

Vydané akcie se také nazývají vydané akcie.