Finance

Změna čistých aktiv

Změna čistých aktiv je hrubým ekvivalentem čísla čistého zisku ve výkazu zisku a ztráty; používají ho neziskové subjekty. Opatření odhaluje změnu aktiv odvozenou z výnosů, nákladů a veškerých uvolnění z omezení aktiv během období. Pozitivní změna naznačuje, že nezisková entita obezřetně spravuje své zdroje.