Finance

Přírůstkové výnosy

Přírůstkové výnosy jsou tržby spojené s dalším prodaným množstvím. Koncept se používá v následujících situacích:

  • Přírůstkové ceny. Při hodnocení, zda přijmout nabídku od zákazníka k prodeji více zboží nebo služeb, obvykle za sníženou cenu.
  • Marketingová kampaň. Při hodnocení účinnosti marketingové kampaně; efektivní kampaň by měla generovat zjistitelnou částku přírůstkových příjmů, které by se nevyskytly, kdyby nebyly provedeny marketingové výdaje.
  • Nový výrobek. Při určování prodejů spojených s rozšířením produktové řady.

Výpočet přírůstkových výnosů zahrnuje stanovení základní úrovně příjmů a následné měření změn od tohoto bodu.