Finance

Funkce volání

Funkce volání je funkce ve smlouvě o dluhopisech, která umožňuje emitentovi zpětně koupit dluhopisy za stanovenou cenu v určitých budoucích časových rámcích. Emitent používá funkci volání k zajištění proti úrokovému riziku; dluhopisy lze zpětně odkoupit a nahradit dluhopisy s nižší úrokovou sazbou, pokud úrokové sazby poklesnou.

Tato funkce může omezit množství peněz, které by držitel dluhopisu mohl jinak vydělat držením dluhopisu, takže investoři požadují vyšší efektivní úrokovou sazbu, pokud je k dispozici funkce volání.