Finance

Dvojúčelový test

Test dvojího účelu je postup auditu, který se používá jako test kontrol a test věcné správnosti. Tento test zvyšuje účinnost auditu, protože dva testy jsou kombinovány do jednoho postupu.