Finance

Program auditu

Program auditu je kontrolní seznam auditorských postupů, které musí auditor dodržet, aby mohl audit dokončit. Auditor odhlásí každou položku kontrolního seznamu po jejím dokončení a poté vloží program auditu do pracovních dokumentů auditu jako důkaz, že kroky auditu byly dokončeny. Obsah programu auditu se bude lišit podle rozsahu a povahy auditu i podle odvětví. K dispozici je řada standardních auditorských příruček přizpůsobených jednotlivým průmyslovým odvětvím.