Finance

Přes akruální definici

Nadměrné rozlišení je situace, kdy je odhad položky časového rozlišení příliš vysoký. Tento odhad se může vztahovat na časové rozlišení výnosů nebo nákladů. Nadměrné nahromadění výnosů tedy bude mít za následek nadměrně vysoký zisk v období, ve kterém je účetní zápis zaznamenán, zatímco nadměrné nahromadění výdajů, bude mít za následek snížený zisk v období, ve kterém je účetní zápis zaznamenán.

Časové rozlišení je obvykle nastaveno jako reverzní záznam, což znamená, že přesný opak původního záznamu je v účetním systému zaznamenán na začátku následujícího účetního období. Pokud je v jednom období zaznamenáno nadhodnocení, znamená to, že reverzní položka způsobující reverzní efekt se použije v příštím účetním období. Tím pádem:

  • Pokud v lednu dojde k nárůstu výnosů ve výši 500 USD, budou v únoru příjmy příliš nízké o 500 USD.

  • Pokud v lednu dojde k nárůstu výdajů ve výši 1 000 USD, pak bude výdaj v únoru příliš nízký o 1 000 USD.

Nadměrné rozlišení není z pohledu auditora dobré, protože znamená, že účetní účetní společnosti nejsou schopni správně odhadnout výši výnosů a výdajů, pro které vytváří časové rozlišení.

Přítomnosti nadčasových účtů se lze vyhnout pouze provedením časového rozlišení, když je snadno vypočítatelná částka. Pokud částka kolísá, měla by se zaznamenat nejkonzervativnější hodnota.

Příklad nadhodnocení

Účetní pracovníci společnosti ABC International odhadují, že částka jejího účtu za telefon za měsíc duben bude 5 500 $, což je založeno na nedávné historii přibližně této částky měsíčně za posledních několik měsíců. Účetní pracovníci odpovídajícím způsobem vytvoří následující záznam, který nastaví jako automaticky reverzní záznam: