Finance

Chování nákladů

Cenové chování je způsob, jakým jsou výdaje ovlivněny změnami v obchodní činnosti. Obchodní manažer by si měl být při sestavování ročního rozpočtu vědom chování v oblasti nákladů, aby mohl předvídat, zda nějaké náklady vzrostou nebo poklesnou. Například pokud se využití výrobní linky blíží své maximální kapacitě, bylo by relevantním chováním nákladů očekávat velké zvýšení nákladů (platba za rozšíření zařízení), pokud se přírůstková úroveň poptávky zvýší o malou dodatečnou částku.

Obecné typy nákladového chování lze rozdělit do tří kategorií. První jsou variabilní náklady, které se přímo mění se změnami v obchodní činnosti. Například s každým prodaným produktem jsou spojeny konkrétní přímé náklady na materiál. Druhým jsou fixní náklady, které se nemění v reakci na úroveň obchodní činnosti. Například nájemné za budovu se nezmění, i když se dramaticky změní úroveň prodeje nájemce. Nakonec existují smíšené náklady, které obsahují fixní a variabilní prvky. Například poplatek za přístup k internetu zahrnuje standardní měsíční poplatek za přístup (který je fixní) a poplatek za širokopásmové připojení (který je variabilní).

Porozumění chování nákladů je kritickým aspektem analýzy nákladů a objemů a zisků.