Finance

Pěstování plodin

Rostoucí plodina je keř,pole, strom nebo vinnou révu před sklizní. Polní a řádkové plodiny se obvykle vysazují ze semen nebo se přesazují z lůžek a poté se vyvinou do sklizně během několika měsíců. Pokud mají tyto plodiny cyklus kratší než jeden rok, jsou označovány jako letničky. Příklady letniček jsou ječmen, fazole, zelí a kukuřice.

Všechny náklady na pěstování plodin je třeba akumulovat až do doby sklizně. Toto pravidlo zahrnuje náklady na plodiny, které vzniknou před výsadbou, například náklady na přípravu půdy. Některé náklady spojené s pěstováním plodin vzniknou až po sklizni, možná až v příštím roce. Například na polích může být pozůstatek sklizených plodin, který je vyklizen až na začátku příštího vegetačního období. Tyto náklady by se měly časově rozlišit a přidělit sklizené plodině.

Náklady na pěstování plodin by měly být vykazovány na nižší z nákladů nebo na trhu.