Finance

Základy nákladového účetnictví

Nákladové účetnictví je umění převést náklady vzniklé podniku do proveditelných analýz, které mohou zlepšit provoz a zisky. Zde je několik základních způsobů, jak používat nákladové účetnictví:

  • Náklady na produkt. Určete pouze variabilní náklady spojené s produktem a agregujte tyto informace podle produktů. To se obvykle provádí pomocí kusovníku, který je udržován technickým oddělením. Na základě těchto informací můžete rozhodnout, zda jsou ceny produktů nastaveny příliš nízko. Jakákoli cena nastavená pod součet variabilních nákladů na produkt přijde o peníze z každé prodané jednotky.

  • Náklady na produktovou řadu. Zkombinujte variabilní náklady všech produktů v produktové řadě se všemi režijními náklady konkrétně spojenými s touto produktovou řadou. Tyto dodatečné náklady mohou zahrnovat náklady spojené s výrobním zařízením, režijními náklady továrny, marketingem a distribucí. Tato informace se používá k rozhodnutí, zda je výhodné rozšířit prodej produktové řady, nebo (naopak) uzavřít celou produktovou řadu.

  • Náklady na zaměstnance. Určete všechny aspekty odměn, výhod a cestovních a zábavních nákladů zaměstnanců a agregujte tyto informace podle zaměstnanců. Tyto informace lze porovnat s výstupem zaměstnanců a zjistit, kteří zaměstnanci jsou pro organizaci nákladově nejefektivnější. Lze jej také použít k určení úspor, kterých je třeba dosáhnout při propouštění zaměstnanců.

  • Náklady na prodejní kanál. Variabilní náklady na produkty prodávané prostřednictvím konkrétního prodejního kanálu lze kombinovat s režijními náklady specifickými pro tento kanál, aby se určila jeho ziskovost.

  • Náklady na zákazníka. Variabilní náklady na produkty prodávané konkrétním zákazníkům se kombinují s ostatními náklady, které jsou u těchto zákazníků přímo sledovatelné, aby se určila ziskovost každého z nich. Výsledkem může být selektivní snížení počtu zákazníků, se kterými se společnost rozhodne obchodovat.

  • Náklady na smlouvu. Všechny náklady, které lze přiřadit ke konkrétní zákaznické smlouvě, jsou sestaveny, zdokumentovány a zdůvodněny. Tyto informace se používají k sestavení fakturace zákazníkům.

  • Analýza snížení nákladů. Došlo k úpadku podnikání, a proto vedení hledá způsoby, jak uvážlivě snížit náklady při zachování základních funkcí organizace. Související nákladové účetnictví má určit, které náklady jsou na uvážení, a tak je lze vyloučit nebo odložit bez trvalého poškození podniku.

  • Analýza omezení. Ve společnosti obvykle existuje úzké místo, které omezuje výši zisku, který může podnik generovat. Pokud je to tak, příslušným nákladovým účetnictvím je neustále sledovat využití tohoto omezení, náklady vynaložené na jeho provoz a propustnost (tržby minus všechny variabilní výdaje), kterou generuje.

  • Analýza odchylek. Porovnejte skutečné výsledky se standardními nebo rozpočtovanými částkami, abyste odvodili odchylky týkající se takových oblastí, jako je účinnost a výnosy generované na jednotku. Poté přejděte do každé z těchto odchylek a vyhledejte položky, které lze doporučit pro správu pro řešení.

Každý z právě uvedených úkolů lze využít k lepšímu pochopení toho, jak podnik generuje zisky. Tyto základy nákladového účetnictví tvoří základní úkoly nákladního účetního při podpoře rozhodování manažerského týmu.