Finance

Hodnota zúčastněných stran

Hodnota pro zúčastněné strany zahrnuje vytvoření optimální úrovně návratnosti pro všechny zúčastněné strany v organizaci. Jedná se o širší koncept než běžnější hodnota pro akcionáře, která se obvykle zaměřuje pouze na maximalizaci čistého zisku nebo peněžních toků. Koncept hodnoty pro zúčastněné strany stále klade určitý důraz na čistý zisk nebo peněžní toky, ale zahrnuje také potřeby dalších zúčastněných stran, jako jsou zaměstnanci, místní komunita, vlády, zákazníci a dodavatelé. Hodnota pro zúčastněné strany tedy může zahrnovat i sladění charitativních příspěvků zaměstnanců, financování místních „zelených“ iniciativ, minimalizaci využití zdrojů nebo posílení plánu zaměstnaneckých výhod, i když to z konkurenčního hlediska není nezbytně nutné.

Koncept hodnoty pro zúčastněné strany má tendenci vést k nižším čistým ziskům, ledaže by výše uvedené kroky vedly k takové dobré pověsti komunity, že by se skutečně zvýšil prodej firmy. Obvykle tomu však tak není. Místo toho musí být generální ředitel připraven bránit své jednání představenstvu při vynakládání finančních prostředků v oblastech, z nichž budou mít větší prospěch zúčastněné strany než akcionáři.

Koncept hodnoty pro zúčastněné strany má při dlouhodobém stanovení podnikové strategie své opodstatnění, protože vytváří podporu u velké skupiny, která může být ochotna účetní jednotce pomoci v době, kdy její finanční situace klesá. Může také vést k příznivé legislativě, která organizaci poskytne lepší konkurenční postavení, než by tomu jinak mohlo být. Dále to může mít za následek obecně pozitivní image firemní značky.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found