Finance

Krátkodobé aktivum

Krátkodobé aktivum je aktivum, které má být prodáno, převedeno na hotovost nebo zlikvidováno za účelem úhrady závazků do jednoho roku. Ve výjimečných případech, kdy je provozní cyklus podniku delší než jeden rok (například v dřevařském průmyslu), je příslušným obdobím spíše provozní cyklus podniku než jeden rok. Provozní cyklus je časové období, od kterého se získávají materiály pro výrobu nebo další prodej, až do okamžiku, kdy od zákazníků obdrží peníze v hotovosti za tyto materiály nebo výrobky, z nichž jsou odvozeny. Za krátkodobý majetek se obvykle považují všechny následující položky:

  • Hotovost

  • Obchodovatelné cenné papíry

  • Pohledávky z obchodních vztahů

  • Pohledávky za zaměstnanci

  • Předplacené výdaje (například předplacené nájemné nebo předplacené pojištění)

  • Zásoby všech druhů (suroviny, rozpracované výrobky a hotové výrobky)

Pokud se předpokládá, že žádné náklady příštích období nebudou účtovány do nákladů do jednoho roku, musí být místo toho klasifikovány jako dlouhodobá aktiva. Později, když se očekává, že budou účtovány do nákladů do jednoho roku, jsou v té době reklasifikovány jako krátkodobá aktiva.

Podobné podmínky

Krátkodobé aktivum je stejné jako aaktuální aktivum.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found