Finance

Utržené poplatky

Získané poplatky jsou příjmovým účtem, který se zobrazuje v sekci příjmů v horní části výkazu zisku a ztráty. Obsahuje výnosy z poplatků získaných během vykazovaného období. Částka vykázaná jako vydělané poplatky by byla částka hotovosti přijatá od zákazníků během vykazovaného období, pokud vykazující účetní jednotka funguje na základě účetnictví v hotovosti. Alternativně účet obsahuje částku poplatků skutečně vydělaných během vykazovaného období, bez ohledu na výši hotovosti přijaté od zákazníků, pokud vykazující účetní jednotka funguje na akruální bázi účetnictví.

Účet Poplatky se nejčastěji používá v odvětví služeb, kde obsahuje fakturace za služby jako daňové poradenství, poplatky za audit a obecné poradenství. Účet lze také použít v situacích, kdy se zákazníkům prodává kombinace zboží a služeb; v tomto případě jsou výnosy rozděleny mezi účet Získané poplatky (za poskytnuté služby) a jeden nebo více účtů prodaného zboží.

Podobné podmínky

Získané poplatky jsou podobné jako služby poskytované, protože oba pojmy se obvykle soustředí na poskytování služeb založených na práci.