Finance

Kapitálové leasingy vs. operativní leasingy

V případě kapitálového leasingu se má za to, že nájemce vlastní pronajaté aktivum a financuje ho půjčkou od pronajímatele. Na základě tohoto označení vlastnictví účtuje nájemce kapitálový leasing následujícím způsobem:

  • Nájemce eviduje pronajaté aktivum jako dlouhodobé aktivum
  • Nájemce eviduje odpisy pronajatého majetku (obvykle po dobu trvání leasingu)
  • Nájemce zaznamená závazek k současné hodnotě pronajatého aktiva s použitím diskontní sazby, která je nižší z implikované sazby pronajímatele nebo přírůstkové výpůjční sazby nájemce
  • Jak jsou leasingové splátky prováděny, nájemce zaznamenává každou splátku jako kombinaci úrokových nákladů a snížení závazku, které bylo právě uvedeno

V operativním leasingu se pronajímatel považuje za vlastníka pronajatého aktiva a nájemce si aktivum pronajímá. Na základě tohoto označení vlastnictví účtuje nájemce operativní leasing následujícím způsobem:

  • Nájemce zaznamenává každou leasingovou splátku jako provozní náklad

Z důvodu odlišného účetnictví používaného pro každý typ leasingu jsou patrné následující rozdíly mezi těmito dvěma:

  • Výsledkem leasingu kapitálu je zaznamenání fixního aktiva do rozvahy. U operativního leasingu není zaznamenáno žádné aktivum.
  • Výsledkem kapitálového leasingu je účtování odpisů do výkazu zisku a ztráty. U operativního leasingu se neúčtují žádné odpisy.
  • Výsledkem operativního leasingu je účtování nákladů na leasing do výkazu zisku a ztráty. Neexistuje žádný takový poplatek za kapitálový leasing, kde je náklad místo toho rozdělen mezi odpisy a úroky.
  • Výsledkem kapitálového leasingu je závazek současné hodnoty celkových leasingových splátek zaznamenaný v rozvaze. U operativního leasingu není zaznamenán žádný závazek, kromě aktuální leasingové splátky.
  • Výsledkem operativního leasingu jsou všechny platby plynoucí z části provozních činností ve výkazu peněžních toků. U kapitálového leasingu se úroková část každé platby objeví v části provozní činnosti, zatímco hlavní část každé platby se objeví v části finanční činnosti.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found