Finance

Trvalé účty

Permanentní účty jsou ty účty, které v průběhu času nadále udržují průběžné zůstatky. Všechny účty, které jsou agregovány do rozvahy, jsou považovány za trvalé účty; jedná se o účty aktiv, pasiv a akcií. V neziskové entitě jsou trvalými účty účty aktiv, pasiv a čistých aktiv. Trvalé účty jsou předmětem značné kontroly ze strany auditorů, protože transakce uložené na těchto účtech by pravděpodobně měly být účtovány do výnosů nebo výdajů, a jsou tak vyřazeny z rozvahy.

Trvalý účet nemusí nutně obsahovat zůstatek. Pokud nikdy nejsou zaznamenány žádné transakce, které se týkají takového účtu, nebo pokud byl zůstatek vynulován, může trvalý účet obsahovat nulový zůstatek.

Je rozumné pravidelně kontrolovat potřebu stálých účtů a zjistit, zda by se nějaké neměly kombinovat, aby se snížil počet účtů, u nichž musí účetní sledovat obsah.

Druhým typem účtu je dočasný účet, který shromažďuje informace pouze za jeden fiskální rok, na jehož konci se informace přesouvají na účet nerozděleného zisku (který je uveden v kapitálové části rozvahy). Všechny účty, které jsou agregovány do výkazu zisku a ztráty, jsou považovány za dočasné účty; jedná se o výnosy, výdaje, výnosy a ztráty.

Podobné podmínky

Trvalé účty se také nazývají skutečné účty.