Finance

Právo na započtení

Právo na započtení je zákonné právo dlužníka snížit částku dlužnou věřiteli započtením všech částek dlužných věřiteli dlužníkovi. Například banka může využít částku na bankovním účtu zákazníka k vyrovnání částky nesplacené půjčky. V případě úpadku dlužníka je to užitečné zákonné právo, protože věřitel pravděpodobně získá větší hodnotu aktiv zabavením aktiv než získáním nižší částky prostřednictvím procesu bankrotu. Klauzule o započtení se proto nejčastěji nacházejí v úvěrových dohodách, kdy věřitel má podezření, že dlužník nemusí být schopen pokračovat ve své činnosti.