Finance

Deníkový poukaz

Deníkový poukaz je dokument, na kterém jsou uloženy základní informace o účetní transakci. Tento poukaz obsahuje následující informace:

  • Jedinečné identifikační číslo

  • Datum transakce

  • Popis transakce

  • Částka transakce

  • Účty ovlivněny

  • Podpůrné odkazy na listinné důkazy

  • Autorizační podpis

Doklad o deníku je písemné povolení k provedení transakční položky, stejně jako klíčový dokument, který kontrolují auditoři v rámci svých auditorských postupů.