Finance

Nákupní systém

Nákupní systém je sada procesů používaných k získání zboží a služeb pro organizaci. Mezi tyto procesy patří:

  • Přijímejte nákupní požadavky od uživatelů

  • Najděte a ohodnoťte dodavatele

  • Vyjednávejte ceny

  • Zadávejte nákupní objednávky

  • Monitorujte nákupní karty

  • Zlikvidujte přebytečná aktiva

Nákupní systém je základní kontrolou nad odlivem hotovosti z podniku, takže se skutečně získává pouze to, co je potřeba, a nákupy se provádějí za rozumné ceny.

Klíčovým vstupem do nákupního systému je systém plánování výroby, který lze použít k automatickému výpočtu toho, co a kdy je třeba zakoupit; je možné, aby systém plánování výroby automaticky zadával objednávky doplňování u dodavatelů, čímž zcela obchází tradiční nákupní systém.