Finance

Rozpočtový výkaz příjmů

Definice výkazu příjmů a výdajů

Rozpočtový výkaz zisku a ztráty obsahuje všechny řádkové položky nalezené v běžném výkazu zisku a ztráty, kromě toho, že se jedná o projekci toho, jak bude výkaz zisku a ztráty vypadat během budoucích rozpočtových období. Je sestaven z řady dalších rozpočtů, jejichž přesnost se může lišit v závislosti na realističnosti vstupů do rozpočtového modelu.

Rozpočtový výkaz zisku a ztráty je mimořádně užitečný pro testování, zda se předpokládané finanční výsledky společnosti zdají být přiměřené. Při použití v kombinaci s rozpočtovanou rozvahou také odhaluje scénáře, které nejsou finančně podporovatelné (např. Vyžaduje velké částky dluhu), které může vedení napravit změnou základních rozpočtových předpokladů.

Příklad výkazu rozpočtovaného zisku

Následuje příklad rozpočtovaného výkazu zisku a ztráty:

Very Large Corporation

Rozpočtový výkaz příjmů

Za rok končící 31. prosince 20XX