Finance

Princip měnové jednotky

Princip měnové jednotky uvádí, že zaznamenáváte pouze obchodní transakce, které lze vyjádřit v měně. Společnost tedy nemůže zaznamenávat takové nevyčíslitelné položky, jako jsou úrovně dovedností zaměstnanců, kvalita služeb zákazníkům nebo vynalézavost technického personálu.

Princip měnové jednotky také předpokládá, že hodnota měnové jednotky, ve které zaznamenáváte transakce, zůstává v průběhu času relativně stabilní. Vzhledem k množství přetrvávající inflace měn ve většině ekonomik však tento předpoklad není správný - například dolar investovaný do nákupu aktiv před 20 lety má podstatně vyšší hodnotu než dolar investovaný dnes, protože kupní síla dolaru během uplynulých let poklesl. Předpoklad zcela selže, pokud účetní jednotka zaznamenává transakce v měně hyperinflační ekonomiky. V případě hyperinflace je nutné pravidelně přepracovávat finanční výkazy společnosti.

Podobné podmínky

Princip měnové jednotky je také známý jako koncept měnové jednotky a předpoklad měnové jednotky.