Finance

Převod knih

Účetní převod je převod zákonného vlastnického práva k aktivu, aniž by došlo k fyzickému přesunutí aktiva k novému vlastníkovi. Nejběžnější použití tohoto konceptu je, když banka převádí finanční prostředky z účtu plátce na účet příjemce, když jsou oba účty ve stejné bance. Výsledkem je velmi rychlé zúčtování finančních prostředků, takže příjemce může převést hotovost téměř okamžitě.