Finance

Nárůst mezd

Je zcela běžné, že na konci účetního období máte určitou částku nevyplacených mezd, takže byste měli tyto náklady časově rozlišit (pokud jsou významné). Položka časového rozlišení uvedená níže je jednoduchá, protože obvykle seskupíte všechny daně ze mzdy do jednoho účtu výdajů a započtete účet odpovědnosti. Po zaznamenání této položky ji na začátku následujícího účetního období stornujte a poté, kdy k ní dojde, zaznamenejte skutečné mzdové náklady. Následuje ukázka deníku: