Finance

Odpisová základna

Odpisová základna je částka dlouhodobého majetku, kterou lze časem odepisovat. Tato částka je pořizovací cenou aktiva po odečtení jeho odhadované záchranné hodnoty na konci jeho životnosti. Pořizovací cena je kupní cena aktiva plus náklady vynaložené na uvedení aktiva do provozu. Pořizovací cena tedy může zahrnovat daně z obratu, cla, poplatky za přepravu, úpravy na místě (například elektroinstalace nebo betonová podložka pro dané aktivum), instalační poplatky a náklady na testování.

Mnoho organizací plánuje aktivum použít a poté ho zrušit. Pokud ano, předpokládají, že nebude existovat žádná záchranná hodnota, v takovém případě je odpisová základna aktiva stejná jako jeho pořizovací cena.

Například firma koupí stroj za 100 000 $ a odhaduje, že stroj bude mít na konci své životnosti záchrannou hodnotu 10 000 $. Proto je odpisová základna stroje 90 000 $, která se počítá takto:

100 000 $ Kupní cena - 10 000 $ Záchranná hodnota = 90 000 $ Odpisová základna

Společnost poté používá odpisovou metodu, jako je metoda lineární, k postupnému účtování odpisové základny ve výši 90 000 USD do nákladů po dobu životnosti stroje.