Finance

Poměr peněžního toku k prodeji

Poměr peněžního toku k prodeji odhaluje schopnost podniku generovat peněžní tok v poměru k objemu jeho prodeje. Vypočítává se vydělením provozních peněžních toků čistým prodejem. V ideálním případě by měl poměr zůstat přibližně stejný jako nárůst prodeje. Pokud poměr klesá, může to být indikátor řady problémů, například:

  • Firma usiluje o přírůstkové prodeje, které generují menší částku hotovosti.
  • Firma nabízí přírůstkovým zákazníkům delší platební podmínky, takže hotovost je vázána na pohledávky.
  • Firma musí investovat do více režijních nákladů, protože se zvyšuje její prodej, čímž se snižuje rychlost růstu peněžních toků.

Všechny tyto problémy mohou naznačovat, že podnik zvyšuje své tržby na úkor klesajících peněžních toků.