Finance

Skladové předplatné účtování

Přehled předplatného akcií

Úpisy akcií jsou mechanismus, který zaměstnancům a investorům umožňuje důsledně nakupovat akcie společnosti po dlouhou dobu, obvykle za cenu, která nezahrnuje provizi brokera. Protože neexistuje provize, cena, za kterou jsou akcie nakupovány, představuje pro kupující dobrý obchod. Akciové předplatné může snížit fluktuaci akcionářů a zaměstnanců, protože mají zájem zůstat ve společnosti a nadále využívat výhod smlouvy o předplatném. Ujednání rovněž představuje mírné zvýšení objemu financování, které má společnost k dispozici.

Chcete-li zaúčtovat předplatné akcií, vytvořte pohledávku za celou očekávanou částku, která má být zaplacena, s zápočtem na účet předplatného akcií. Když společnost později obdrží od upisujících stran hotovost a vydá jim akcie, je pohledávka vyloučena.

Příklad předplatného akcií

Společnost Close Call Company nabízí předplatné akcií svým zaměstnancům, kteří se rozhodnou koupit 20 000 akcií kmenových akcií bez nominální hodnoty, v celkové hodnotě 60 000 USD. Záznam je: