Finance

Omezení rozsahu

Omezením rozsahu je omezení auditu způsobené klientem, problémy mimo kontrolu klienta nebo jiné události, které auditorovi neumožňují dokončit všechny aspekty jeho auditorských postupů. Příklady událostí způsobujících omezení rozsahu jsou zmizení příslušných důkazních záležitostí a omezení klienta v kontaktu se zákazníky za účelem potvrzení existence pohledávky.

Omezení rozsahu ovlivňují schopnost auditora vydat k účetní závěrce klienta čistý výrok.